Veřejná zakázka: Vzduchotechnika a zpětné získávání tepla – NELI property, a.s.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 831
Systémové číslo VZ: P19V00000107
Evidenční číslo zadavatele: Z2017-030605
Datum zahájení: 06.06.2019
Nabídku podat do: 07.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vzduchotechnika a zpětné získávání tepla – NELI property, a.s.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky je provedení vzduchotechnických opatření vedoucí k úsporám a zpětnému využití tepelné energie ve výrobním areálu ve vlastnictví společnosti NELI property, a.s. na adrese 1CSC a.s., Tovární 1, 643 00 Brno-Chrlice, blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami.

Zakázka je zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7, platnými od 1. 8. 2018 v rámci projektu s názvem: „1CSC a.s. - Rozvoj a revitalizace výrobního areálu“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie, prioritní osa 3 – Efektivnější nakládání energií, Výzva II., registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011922.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 14 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: NELI property, a.s.
 • IČO: 29275555
 • Poštovní adresa:
  Na Hraničkách 589/34
  68201 Vyškov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-030605

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky