Veřejné zakázky Erste Grantika Advisory, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Erste Grantika Advisory, a.s..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Technologické centrum vývojových aktivit – stavební práce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.10.2017 01.11.2017 10:00
Adast Systems, a.s. - Portálový souřadnicový měřící stroj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.10.2017 21.11.2017 10:00
Automobily pro terénní sociální služby Oblastní charity Trutnov
podlimitní Příjem nabídek 10.10.2017 03.11.2017 10:00
Zřízení denního stacionáře v Sokolově - opakování
podlimitní Příjem nabídek 09.10.2017 26.10.2017 13:00
Rozvoj exportních příležitostí společnosti SANS SOUCI
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.10.2017 20.10.2017 10:00
Školící středisko Adast Systems, a.s. - vybavení
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.09.2017 06.10.2017 10:00
Kanalizace a vodovod Žinkovy
podlimitní Příjem nabídek 13.09.2017 30.10.2017 14:00
Rozvoj exportních příležitostí společnosti SANS SOUCI II./Development of Export Opportunities of SANS SOUCI II.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.09.2017 02.10.2017 10:00
Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Milín – technická zařízení
nadlimitní Příjem nabídek 11.09.2017 24.10.2017 11:30
Přístavba výrobní haly a výzkumného centra společnosti API CZ s.r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.08.2017 12.09.2017 10:00
Obec Milín – oprava komunikace, ulice Sokolská
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.08.2017 04.09.2017 11:00
Výroba inovovaných výrobků společnosti Strojírny Hedvikov s.r.o. – pořízení technologií III.
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.08.2017 08.09.2017 10:00
Úsporná opatření na halách společnosti ABC – ŠROUB, spol. s r.o. v areálu Kulkova - Brno
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.07.2017 10.08.2017 10:00
Nákup nového strojního vybavení MPQ TOMOS s.r.o. - II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.07.2017 07.08.2017 10:00
Dodávka vysokotlakého chladícího zařízení
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 17.07.2017 02.08.2017 11:00
všechny zakázky