Profil zadavatele: Oblastní charita Polička

  • Název: Oblastní charita Polička
  • IČO: 49325515
  • Adresa:
    Vrchlického 16
    57201 Polička
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezakazky.grantikacs.cz/profile_display_968.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy a nástavba budovy Oblastní charity Polička čp. 10 na ul. Vrchlického v Poličce
podlimitní Hodnocení 27.09.2019 22.10.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016