Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Inovace potisku kelímků digitální technologií - JEPA Plastics
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem této zakázky je dodávka nové výrobní technologie na potisk kelímků s digitálním systémem, blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami.

Zakázka je zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 77867/17/61100, platnými ke dni 1. 8 2018 v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Inovace, prioritní osa 01.1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, Výzva III, registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009689.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno
Kontakt: Filip Fišer
e-mail: fiser@grantika.cz
tel: 515 917 652
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 14.06.2019 10:00
Datum zahájení: 10.04.2019 09:00