Veřejná zakázka: Inovace potisku kelímků digitální technologií - JEPA Plastics

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Zakázka je vyhodnocena.
DBID: 799
Systémové číslo VZ: P19V00000075
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-008116
Datum zahájení: 10.04.2019
Nabídku podat do: 14.06.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Inovace potisku kelímků digitální technologií - JEPA Plastics
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky je dodávka nové výrobní technologie na potisk kelímků s digitálním systémem, blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami.

Zakázka je zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 77867/17/61100, platnými ke dni 1. 8 2018 v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Inovace, prioritní osa 01.1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, Výzva III, registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009689.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 50 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: JEPA Plastics a.s.
 • IČO: 27259552
 • Poštovní adresa:
  Plzeňská 1574
  25263 Roztoky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-008116

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy