Veřejná zakázka: Expanze společnosti LN GROUP s.r.o. na zahraničních trzích

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 521
Systémové číslo VZ: P17V00000158
Datum zahájení: 08.12.2017
Nabídku podat do: 03.01.2018 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Expanze společnosti LN GROUP s.r.o. na zahraničních trzích
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části.

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky je realizace výstavních expozic a propagačních materiálů pro veletrhy pořádané během období roku 2018, blíže specifikovaná Výzvou k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a jejími přílohami a poskytnutí všech souvisejících služeb, které jsou nezbytné ke splnění zakázky.

Zakázka je rozdělena na 2 části, a to následujícím způsobem:
Část 1 – Pronájem a realizace stánku na veletrzích
Výstavní expozice budou instalovány na veletrzích:
• InterGastra, Stuttgart, 3. 2. - 7. 2. 2018,
http://www.messe-stuttgart.de/en/intergastra
• Biofach Norinberg, Nürnberg, 14. 2. – 18. 2. 2018, www.biofach.de
• INTERNORGA, Hamburg, 9. 3. - 13. 3. 2018, www.hamburg-messe.de
• IBA, München, 15. 9. - 20. 9. 2018, www.iba.de
• SIAL, Paris, 21. 10. - 25. 10. 2018, www.sialparis.com

Část 2 – Propagační materiály na veletrhy:
• Kompletní návrh, zpracování a realizace tiskových materiálů formou katalogů s firemním profilem a nabízenou produkcí a propagační videoprezentace nahrané na flashdisky.
Propagační materiály – budou realizovány na všech uvedených veletrzích.

Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zakázka je zadávaná v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 29205/17/61100 platnými ke dni 2. 5. 2017
v rámci projektu s názvem „Expanze společnosti LN GROUP s.r.o. na zahraničních trzích“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Marketing, prioritní osa 01.2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků“, 01_16_047 MARKETING – Výzva II – INDIVIDUÁLNÍ ÚČASTI MSP NA VÝSTAVÁCH A VELETRZÍCH, registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008929

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 575 178 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: LN GROUP s.r.o.
 • IČO: 25815105
 • Poštovní adresa:
  683
  78316 Dolany
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: F2017-022191

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Erste Grantika Advisory, a.s.,
Jánská 448/10, 602 00 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy