Profil zadavatele: Obaly Javůrek s.r.o.

  • Název: Obaly Javůrek s.r.o.
  • IČO: 02471922
  • Adresa:
    Brněnská 420
    66482 Říčany
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezakazky.grantikacs.cz/profile_display_996.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-021636

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení nové výrobní technologie ve společnosti Obaly Javůrek s.r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.11.2019 04.12.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016