Profil zadavatele: A.D.S. stabil s.r.o.

  • Název: A.D.S. stabil s.r.o.
  • IČO: 28640152
  • Adresa:
    Na Návsi 768/75
    74714 Ludgeřovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezakazky.grantikacs.cz/profile_display_940.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-010078

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace a rozšíření výroby společnosti A.D.S. stabil s.r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.05.2019 14.06.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016