Profil zadavatele: A.D.S. stabil s.r.o.

  • Název: A.D.S. stabil s.r.o.
  • IČO: 28640152
  • Adresa:
    Na Návsi 768/75
    74714 Ludgeřovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezakazky.grantikacs.cz/profile_display_940.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-010078

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
žádné veřejné zakázky k zobrazení