Profil zadavatele: PŘESNÉ VÝPALKY Z PLECHŮ - ING. ŠLECHTA s.r.o.

  • Název: PŘESNÉ VÝPALKY Z PLECHŮ - ING. ŠLECHTA s.r.o.
  • IČO: 26316625
  • Adresa:
    U Habrovky 247/11
    14000 Praha
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezakazky.grantikacs.cz/profile_display_899.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-011772

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Inovativní technologie pro pálení a tryskání – PŘESNÉ VÝPALKY Z PLECHŮ – ING. ŠLECHTA s.r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.06.2019 19.06.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016