Profil zadavatele: Obec Mladý Smolivec

  • Název: Obec Mladý Smolivec
  • IČO: 00256935
  • Adresa:
    95
    33501 Mladý Smolivec
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezakazky.grantikacs.cz/profile_display_886.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna zdroje vytápění spojená se stavební úpravou skladu a kotelny v Mateřské škole ve Starém Smolivci
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2019
Oprava místní komunikace v Dožicích
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2019
Tenisový kurt Starý Smolivec III
mimo režim ZZVZ Zadáno 18.06.2019
Rekonstrukce VO v Mladém Smolivci 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2019 15.04.2019 17:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016