Profil zadavatele: NELI property, a.s.

  • Název: NELI property, a.s.
  • IČO: 29275555
  • Adresa:
    Na Hraničkách 589/34
    68201 Vyškov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezakazky.grantikacs.cz/profile_display_692.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-030605

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
žádné veřejné zakázky k zobrazení