Profil zadavatele: NELI property, a.s.

  • Název: NELI property, a.s.
  • IČO: 29275555
  • Adresa:
    Na Hraničkách 589/34
    68201 Vyškov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezakazky.grantikacs.cz/profile_display_692.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-030605

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vzduchotechnika a zpětné získávání tepla – NELI property, a.s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.06.2019 07.08.2019 10:00
Rekonstrukce obvodového a střešního pláště v areálu NELI property, a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.04.2019 14.05.2019 10:00
Modernizace osvětlení výrobního areálu NELI property, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2017 19.12.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016