Profil zadavatele: Artspect, a.s.

  • Název: Artspect, a.s.
  • IČO: 28123395
  • Adresa:
    Marešova 643/6, PSČ 19800 Praha 9,
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezakazky.grantikacs.cz/profile_display_392.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 527350

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Artspect, a.s. – Energetické úspory v objektu č.p. 157 v k.ú. Humpolec
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2016 21.04.2016 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016