Profil zadavatele: CAP CENTRAL s.r.o.

  • Název: CAP CENTRAL s.r.o.
  • IČO: 28091833
  • Adresa:
    Na Blatech 363
    39501 Pacov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezakazky.grantikacs.cz/profile_display_390.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 527344

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
CAP PLUS - Přístavba a stavební úpravy haly
podlimitní Zadáno 11.03.2016 04.04.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016