Profil zadavatele: PŘESNÉ VÝPALKY Z PLECHŮ - ING. ŠLECHTA s.r.o.

  • Název: PŘESNÉ VÝPALKY Z PLECHŮ - ING. ŠLECHTA s.r.o.
  • IČO: 26316625
  • Adresa:
    U Habrovky 247/11
    14000 Praha
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezakazky.grantikacs.cz/profile_display_899.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-011772

Úvodní informace o systému
Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
žádné smlouvy k zobrazení