Veřejná zakázka: Energetické úspory – PRIX MORAVA s.r.o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 839
Systémové číslo VZ: P19V00000115
Evidenční číslo zadavatele: Z2019-010075
Datum zahájení: 20.06.2019
Nabídku podat do: 17.07.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Energetické úspory – PRIX MORAVA s.r.o.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části.

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky je dodávka nové energeticky úspornější výrobní technologie blíže specifikované touto zadávací dokumentací a jejími přílohami.

Zakázka je rozdělena na 3 části:
Část 1 – Linka na výrobu L profilů
Část 2 – Rekonstrukce kotle
Část 3 – Manipulační rameno

Účastník je oprávněn podat nabídku na všechny či některé části zakázky. Zadavatel tak umožňuje účastníkům, aby podali nabídky na více částí zakázky. V takovém případě jsou účastníci povinni pro každou část zakázky, o jejíž zadání se chtějí ucházet, podat samostatnou nabídku, pokud účastník hodlá podat nabídku na více částí zakázky, podá více samostatně zabalených nabídek obsahujících veškeré náležitosti a dokumenty požadované pro danou část zakázky.

Zakázka je zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7, / platnými ke dni 1. 8. 2018 v rámci projektu s názvem „PRIX MORAVA – projekt energetických úspor společnosti“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energií, Výzva IV., registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017563.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 7 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: PRIX MORAVA s.r.o.
 • IČO: 25579037
 • Poštovní adresa:
  Větrný Jeníkov 167
  58842 Větrný Jeníkov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-010075

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy