Veřejná zakázka: Šroubárna Turnov, a.s. - náhrada stroje

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Zakázka je vyhodnocena.
DBID: 823
Systémové číslo VZ: P19V00000099
Datum zahájení: 20.05.2019
Nabídku podat do: 14.06.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Šroubárna Turnov, a.s. - náhrada stroje
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky je dodávka nové technologie - pětirázový lis blíže specifikované touto zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění zakázky.

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Nabídky mohou být předkládány pouze v českém, anglickém příp. slovenském jazyce.

Zakázka je zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7 platnými od 1. 8. 2018 v rámci projektu s názvem „Výměna technologického zařízení“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energií, Výzva IV, reg. č. projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017570.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 10 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Šroubárna Turnov, a.s.
 • IČO: 46504613
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 788
  51101 Turnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 632359

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Erste Grantika Advisory, a.s.
Jánská 448/10
602 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy