Veřejná zakázka: Rozšíření výroby zpracování masa společnosti SelaVita

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Zakázka je vyhodnocena.
DBID: 548
Systémové číslo VZ: P18V00000006
Evidenční číslo zadavatele: Z2018-000087
Datum zahájení: 05.01.2018
Nabídku podat do: 25.01.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rozšíření výroby zpracování masa společnosti SelaVita
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části.

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky je dodávka nových zařízení specifikovaných zadávací dokumentací a jejími přílohami.
Zakázka je zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 SB., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Příručkou pro zadávání veřejných zakázek programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (Verze 3) v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Programu rozvoje venkova, Opatření 16, Podopatření 16.3, Operace 16.3.1., registrační číslo žádosti: SZIF/2017/0632051.
Dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízení je podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 9 606 810 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: SelaVita s.r.o.
 • IČO: 29143594
 • Poštovní adresa:
  Rakovnická 576
  27204 Kladno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-000087

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy