Veřejná zakázka: Pořízení technologie pro manipulaci a zpracování cukru

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 543
Systémové číslo VZ: P18V00000001
Datum zahájení: 02.01.2018
Nabídku podat do: 19.01.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pořízení technologie pro manipulaci a zpracování cukru
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části.

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky je pořízení nové výrobní technologie pro manipulaci a zpracování cukru a cukerných mixů, blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění zakázky.

Zakázka je rozdělena na 3 dílčí části:
Část 1
- Horizontální balící stroj pro cukerné a mléčné komprimáty zabalení do roličky,
- Injet tiskárna pro značení a dohledatelnost finálních výrobků
Část 2
- Mlýn na moučkový cukr
- Dvoukomorové míchací zařízení pro cukerné směsi (2ks)
Část 3
- Regálový systém
- Externí EET pokladna

Zakázka je zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Příručkou pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (Verze 3) v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Programu rozvoje venkova, Opatření 4, Podopatření 4.2, Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, registrační číslo žádosti: 17/005/0421c/451/004344.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 9 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: MOCCA, spol. s r.o.
 • IČO: 49682393
 • Poštovní adresa:
  Ruprechtická 848/32
  46001 Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 646225

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Erste Grantika Advisory,a.s.
Jánská 448/10, 602 00 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy