Veřejná zakázka: FOLDA s.r.o. - Pořízení technologií pro masnou výrobu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 537
Systémové číslo VZ: P17V00000174
Datum zahájení: 20.12.2017
Nabídku podat do: 05.01.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: FOLDA s.r.o. - Pořízení technologií pro masnou výrobu
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části.

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky je dodávka nového dopravního prostředku a nové výrobní technologie.
Zakázka je zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 SB., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Příručkou pro zadávání veřejných zakázek programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (Verze 3) v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Programu rozvoje venkova, Opatření 4, Podopatření 4.2, Operace 4.2.1, registrační číslo žádosti: 17/005/0421b/451/002913.
Dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízení je podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 3 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: FOLDA, s.r.o.
 • IČO: 25438841
 • Poštovní adresa:
  Frýdlantská 540
  46401 Raspenava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2016-003219

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Erste Grantika Advisory, a.s.,
Jánská 448/10, 60200 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy