Veřejná zakázka: Revitalizace významného celku ÚSES v Kamenné u Příbramě

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 531
Systémové číslo VZ: P17V00000168
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.12.2017
Nabídku podat do: 23.01.2018 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace významného celku ÚSES v Kamenné u Příbramě
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb vedoucích k revitalizaci významného celku ÚSES v Kamenné, nemovité kulturní památky vedené v seznamu nemovitých kulturních památek Ministerstva kultury ČR pod rejstř. č. 28463/2-2924, blíže specifikovaných zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb či dodávek nezbytných ke splnění veřejné zakázky.
Zakázka je spolufinancovaná z Operačního programu Životní prostředí, v rámci projektu s názvem Revitalizace významného celku ÚSES v Kamenné, prioritní osa: 05.4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, 55. Výzva, Specifický cíl 4. – Posílit přirozené funkce krajiny, registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_055/0005031.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 620 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Obec Milín
 • IČO: 00242730
 • Poštovní adresa:
  11. května 27, 262 31 Milín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 345515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
11. května 27, 262 31 Milín

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky