Veřejná zakázka: Úspora a zpětné využití tepelné energie ve výrobním areálu NELI property, a.s.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 527
Systémové číslo VZ: P17V00000164
Datum zahájení: 12.12.2017
Nabídku podat do: 12.01.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úspora a zpětné využití tepelné energie ve výrobním areálu NELI property, a.s.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části.

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení vzduchotechnických opatření vedoucí k úsporám a zpětného využití tepelné energie ve výrobním areálu ve vlastnictví společnosti NELI property, a.s. na adrese 1CSC a.s., Tovární 1, 643 00 Brno-Chrlice.
Zakázka je zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č. j. MPO 29205/17/61100 platnými ke dni 2. 5. 2017 v rámci projektu „1CSC a.s. - Rozvoj a revitalizace výrobního areálu“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie, prioritní osa 3 – Efektivnější nakládání energií, Výzva II., registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011922.
Dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízení je podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 5 779 731 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: NELI property, a.s.
 • IČO: 29275555
 • Poštovní adresa:
  Na Hraničkách 589/34
  68201 Vyškov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-030605

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy