Veřejná zakázka: Pořízení strojního vybavení pro společnost K - INTERIER Morava s.r.o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 518
Systémové číslo VZ: P17V00000155
Evidenční číslo zadavatele: Z2017-030214
Datum zahájení: 07.12.2017
Nabídku podat do: 03.01.2018 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pořízení strojního vybavení pro společnost K - INTERIER Morava s.r.o.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části.

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky je dodávka nové výrobní technologie - CNC obráběcí centrum a sublimační tiskárna, blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění zakázky.

Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zakázka je zadávaná v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č. j. MPO 29205/17/61100/platných ke dni 2. 5. 2017
v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Technologie, prioritní osa 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem, Výzva IV.,
registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008204


Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 5 760 720 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: K - INTERIER Morava s.r.o.
 • IČO: 26878721
 • Poštovní adresa:
  Kotkova 271/6
  70300 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-030214

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Erste Grantika Advisory, a.s.
Jánská 448/10,
602 00 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy