Veřejná zakázka: Technologické centrum vývojových aktivit - CNC obráběcí centrum

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 516
Systémové číslo VZ: P17V00000153
Datum zahájení: 04.12.2017
Nabídku podat do: 09.01.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Technologické centrum vývojových aktivit - CNC obráběcí centrum
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky je dodávka nové výrobní technologie - prototypového CNC obráběcího centra.

Zakázka je zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č. j. MPO 29205/17/61100 platnými ke dni 2. 5. 2017 v rámci projektu v rámci projektu s názvem „Technologické centrum vývojových aktivit“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Potenciál, prioritní osa 1 Rozvoj výzkumu, vývoje a inovace, Výzva II., registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008644

Dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízení je podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 14 569 200 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota je v měně EUR, a to 570 000 EUR. Pro potřeby profilu zadavetele byla přepočtena kurzem ČNB ke 4. 12. 2017 (1 EUR = 25,560 Kč)

Zadavatel

 • Úřední název: ANTREG,a.s.
 • IČO: 25306821
 • Poštovní adresa:
  Tovární 810/8d
  68201 Vyškov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-026612

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky