Veřejná zakázka: Inovace produktového portfolia AQ, s.r.o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 512
Systémové číslo VZ: P17V00000149
Datum zahájení: 29.11.2017
Nabídku podat do: 03.01.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Inovace produktového portfolia AQ, s.r.o.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky je pořízení, implementace a optimalizace nové unikátní výrobní platformy – souboru komplementárních sofistikovaných strojů a zařízení – komplexní linky na výrobu audio techniky, blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami a poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění zakázky.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Zakázka je zadávaná v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 29205/17/61100, platnými ke dni 02. 05. 2017 v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program INOVACE – Inovační projekt, prioritní osa PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“, registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0008895

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 17 204 013 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: AQ, s.r.o.
 • IČO: 62361384
 • Poštovní adresa:
  Palackého 925/20
  78401 Litovel
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2016-006327

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Erste Grantika Advisory, a.s.
Jánská 448/10, 602 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky