Veřejná zakázka: Rozvoj exportních příležitostí společnosti SANS SOUCI

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 494
Systémové číslo VZ: P17V00000131
Datum zahájení: 04.10.2017
Nabídku podat do: 20.10.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rozvoj exportních příležitostí společnosti SANS SOUCI
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky je zajištění výstavní expozice pro veletrh SLEEP EVENT LONDON, pořádaný v Londýně v termínu 21. - 22. 11. 2017 – pronájem a realizace stánku na veletrhu, kterého se zadavatel bude účastnit blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami a poskytnutí všech souvisejících služeb, které jsou nezbytné ke splnění zakázky.

Zakázka je zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 29205/17/61100 platnými ke dni 2. 5. 2017 v rámci projektu s názvem „Rozvoj exportních příležitostí společnosti SANS SOUCI“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Marketing, prioritní osa 01.2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků“, 01_15_016 MARKETING – I. VÝZVA – INDIVIDUÁLNÍ ÚČASTI NA VÝSTAVÁCH A VELETRZÍCH, registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0005626.

Dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízení je podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: SANS SOUCI, s.r.o.
 • IČO: 27278727
 • Poštovní adresa:
  Řeznická 656/14
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-005577

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Erste Grantika Advisory, a.s.
Jánská 448/10, 602 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky