Veřejná zakázka: Školící středisko Adast Systems, a.s. - vybavení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 491
Systémové číslo VZ: P17V00000128
Datum zahájení: 15.09.2017
Nabídku podat do: 06.10.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Školící středisko Adast Systems, a.s. - vybavení
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části.

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky je dodávka nového vybavení školicích prostor, blíže specifikovaného zadávací dokumentací a jejími přílohami, nově vybudovaného školicího střediska, a to nábytku, IT techniky, audiovizuální techniky, funkčních školicích a názorných pomůcek a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění zakázky.

Zakázka je rozdělena na 2 části, a to následujícím způsobem:
Část 1 – Audiovizuální technika včetně PC sestav
Část 2 – Kancelářský nábytek a vybavení učeben, kuchyňka včetně vybavení

Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 375 700 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Adast Systems, a.s.
 • IČO: 46995919
 • Poštovní adresa:
  496
  67904 Adamov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-004647

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy