Veřejná zakázka: Rozvoj exportních příležitostí společnosti SANS SOUCI II./Development of Export Opportunities of SANS SOUCI II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 489
Systémové číslo VZ: P17V00000126
Datum zahájení: 12.09.2017
Nabídku podat do: 02.10.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rozvoj exportních příležitostí společnosti SANS SOUCI II./Development of Export Opportunities of SANS SOUCI II.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zajištění výstavní expozice pro veletrh Downtown Design Dubai, pořádaný v Dubai v termínu 14. – 17. 11. 2017 – pronájem a realizace stánku na veletrhu, kterého se zadavatel bude účastnit, blíže specifikované Výzvou k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a jejími přílohami a poskytnutí všech souvisejících služeb, které jsou nezbytné ke splnění zakázky.


The subject of this Contract is arranging of an exhibition for the Downtown Design Dubai Trade Fair organized in Dubai in the period from 14 to 17 November 2017 - lease and implementation of a stand at the aforesaid trade fair where the Contracting Authority will participate, as specified in more detail in the Call for Tender, including the contract documents and appendices thereof, and provision of all related services necessary to complete the Contract.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: SANS SOUCI, s.r.o.
 • IČO: 27278727
 • Poštovní adresa:
  Řeznická 656/14
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-005577

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky