Veřejná zakázka: Nákup nového strojního vybavení MPQ TOMOS s.r.o. - II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 477
Systémové číslo VZ: P17V00000114
Datum zahájení: 19.07.2017
Nabídku podat do: 07.08.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup nového strojního vybavení MPQ TOMOS s.r.o. - II
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části.

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky je dodávka nové výrobní technologie k rozšíření a posílení výrobní kapacity, zvýšení kvality výroby a zefektivnění výrobního procesu blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění zakázky.
Zakázka je rozdělena na 2 části, a to následujícím způsobem:
Část 1 – Ohýbací a zkružovací zařízení včetně nástrojů (nástrojových sad)
Část 2 – Pásová pila
Účastník je oprávněn podat nabídku na obě či některé části zakázky. Zadavatel tak umožňuje účastníkům, aby podali nabídky na obě části zakázky. V takovém případě jsou účastníci povinni pro každou část zakázky, o jejíž zadání se chtějí ucházet, podat samostatnou nabídku, pokud účastník hodlá podat nabídku na dvě části zakázky, podá dvě samostatně zabalené nabídky obsahujících veškeré náležitosti a dokumenty požadované pro danou část zakázky.

Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Otevřené řízení mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 5 821 077 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: MPQ TOMOS s.r.o.
 • IČO: 27762211
 • Poštovní adresa:
  Rybníčky 87
  74781 Otice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-004659

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Erste Grantika Advisory, a.s.
Jánská 448/10
602 00 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy